Mer information

Här finner du mer information om Bytklubb.nu

Om Bytklubb.nu

Idrott engagerar och aktiverar människor i hela världen. Idrott medför bland annat glädje, hälsa, integration, vänskap och tillhörighet. Tyvärr är det många som slutar att idrotta alldeles för tidigt och missar många av idrottens positiva effekter. Över 50% av alla ungdomar slutar att föreningsidrotta innan de fyllt 18 år. Det är bara inom fotbollen ca 155. 000 ungdomar varje år! Orsakerna till de många avhoppen förklaras oftast med olika yttre och inre orsaksfaktorer så som kompisar, flytt, skola, andra intressen och prioriteringar. Många ungdomar slutar med sitt idrottande eftersom de inte kan, vill eller vågar kontakta en ny klubb. Saknas kunskapen eller modet att kontakta sina önskeklubbar själv så finns det få alternativ. Är du inte intressant för agenturer eller aktivt uppvaktas av en annan klubb så måste du sköta allt själv.

Vad är lösningen?

De aktiva idrottsutövarna har ett behov av ett nätverk för att göra det möjligt att ta sig vidare eller fortsätta inom sin idrott. Bytklubb.nu kommer att erbjuda en digital tjänst som kommer förenkla spelarövergångar, spelarrekryteringar och spelarutveckling. Bytklubb.nu vill att idrottaren själv ska ta kontroll över sitt idrottande.

Bytklubb.nu tillhandahåller kontaktskapandet och sammanför parterna så ett avtal kan slutas. I nuläget är det många gånger upp till idrottaren att kontakta, förhandla och presentera sitt idrottskunnande för den eventuella klubben, vilket kan vara svårt.

Vilka ska vi fokusera på?

Den primära målgruppen är idrottande tjejer och killar som idag saknar agent eller ombud.

Ambassadörerer och förebilder

Bytklubb.nu är stolta över våra ambassadörers engagemang inom idrottsrörelsen och som förebilder för våra aktiva. De svarar på frågor och funderingar från våra aktiva och delar med sig av sina erfarenheter i både med och motgång. Våra ambassadörer och förebilder är engagerade och arbetar för att alla människor ska ha samma möjlighet att utöva och utvecklas inom idrotten. Passa på att kontakta dem redan idag. Skriv din fråga till info@bytklubb.nu redan idag.

Våra tjänster

Vi förmedlar en digital tjänst som förenklar spelarövergångar, spelarrekryteringar och spelarutveckling. Läs mer om vilka tjänster vi kan erbjuda dig under academy och våra tjänster. Registrera dig redan idag!

Samarbetspartner #1
Samarbetspartner #2
Samarbetspartner #3